MATERIAALIPANKKI

Tervetuloa materiaalipankkiin!
#lupapuuttua-kampanjan materiaalit


Koulutusmateriaali

Tajua Mut! -koulutuksessa käytettävät videot löytyvät  täältä.

Muu koulutusmateriaali löytyy alta:
KOKEMUKSIA TAJUA MUT! -
TOIMINTAMALLISTA
Olemme koonneet alle nuoria työssään kohtaavien eri alojen ammattilaisten ja nuorten itsensä kokemuksia Tajua Mut! -toimintamallista.

Ammattilaisten kokemuksia:

” Olen käyttänyt Tajua Mut! -toimintamallia vuoden verran. Kun omat konstit loppuvat nuoren sosiaalisen elämän ongelmissa, voi turvallisin mielin kääntyä ammattilaisen puoleen ja samalla asiakas saa toivoa paremmasta.
Järjestelmä on helppokäyttöinen ja nopea eikä vaadi mammuttimaisia byrokraattisia toimia vaan suora kontakti toimijalta toiselle. Esim. asiakkaani on saanut tätä kautta apua työnhakuun.”

sairaanhoitaja


”Toimintamalli ollut minulla  käytössä 1,5 vuotta. Kokemukseni nykyisestä järjestelmästä ovat positiivia.

Tajua Mut! -tietojärjestelmän kautta olen tehnyt yhteydenottopyynnön valikoidusti asiakaskuntaani kuuluvista nuorista. Pyyntö on johtanut aina yhteydenottoon ja toimenpiteisiin näiden nuorten kohdalla. Yleisin jatkotoimenpide on ollut etsivän nuorisotyöntekijän mukaan tulo asiakasprosessiin ja verkostotapaamisen järjestäminen nuoren asioissa.

Koen toimintamallin ja tietojärjestelmän olemassaolon hyödyllisenä palveluna nuorten kanssa tehtävässä sosiaalityössä. Nuoren ongelmallisessa elämäntilanteessa voi järjestelmän kautta saada tukea toisista nuoren kanssa työskentelevistä ammattilaisista ja järjestettyä asiakkaalle hänen tarvitsemiaan palveluita eri hyvinvointialoilta esimerkiksi asumiseen, koulutukseen työllistymiseen ja terveydenhuoltoon liittyen.

Mallissa on hyvää se, että lippuparijärjestelmä pystyy varsin luotettavasti tunnistamaan apua tarvitsevat nuoret hyvissä ajoin, kun eri tahoilla työskentelevät ammattilaiset havaitsevat nuoren elämässä huolta aiheuttavia ongelmia. Varsinkin moniongelmaiset nuoret havaitaan kokemukseni mukaan tehokkaasti toimintamallissa, koska heidän oireilunsa näkyy poikkeuksetta usealla eri taholla.

Suunnitelmissa on ollut mahdollisuus, että apua tarvitseva nuori voisi myös ilmoittaa itsensä järjestelmään. Tämä voisi olla hyvä tapa tavoittaa nuoria varhaisessa vaiheessa ennen heidän ongelmiensa pahenemista myös ulospäin näkyviksi. ”

sosiaalityöntekijä


” Helppo ja nopea valmis pohja täytettäväksi, nopeat yhteydenotot asiakkaisiin.”

poliisi

” Tein Tajua Mut! -tietojärjestelmään yhteydenottopyynnön koulukiusatusta nuoresta, jolla ei ollut kavereita. Samoihin aikoihin saman koulun opettaja kirjasi järjestelmään toisen yksinäisen ja kiusatun nuoren. Koulussa oli tartuttu kiusaamiseen, mutta nuorten yksinäisyyden tunteisiin ja vapaa-ajan viettoon kaivattiin lisätukea ja -ideoita.  Etsivä nuorisotyöntekijä tapasi kumpaakin nuorta erikseen, loi luottamussuhdetta sekä tuki ja tsemppasi. Etsivä ohjasi molemmat nuoret Nuorisopalveluiden ryhmään, joka on tarkoitettu syrjäänvetäytyville nuorille. Hän myös esitteli nuorille nuorisotiloja ja muuta vapaa-ajan toimintaa. Yhteistyössä nuorten vanhempien kanssa nuoret saatiin tutustutettua toisiinsa, ja yhdessä he uskaltautuivat lähtemään nuorisotilalle. Nuoret alkoivat viettää aikaa yhdessä myös muuten.”

kuraattori, yläkoulu


” Olen suuhygienisti ja meillä on täällä aika lyhyet ajat. Asiakkaita, joista voisi tehdä huoli-yhteydenottopyynnön olisi vaikka kuinka paljon. Vaikeinta on saada kansantajuisesti selitettyä, mikä idea Tajua Mut! -mallissa on. Toisaalta toisille se on toiminut herätteenäkin kohentamaan omahoitoa, kun on kysytty mukaan. Sen jälkeen on saatettu todeta, ettei nyt ole tarvetta yhteydenottoon kuitenkaan. Luulisin, että koulun kautta voitaisiin liputtaa paljon. Yksi hälytysmerkki on lapset, jotka eivät syö aamupalaa tai jotka eivät syö kouluruokaa.   Tajua mut toimintamalli on heräte ottamaan vastuuta itsestään ja toisista ihmisistä. ”

suuhygienisti


” Mulla on tosi positiivinen kokemus Tajua Mutista. Asetettiin nuoren ja etsivän nuorisotyöntekijän kanssa tavoitteet keväälle ja nuori saa paljon tukea etsiviltä ja Ohjaamon porukalta, esim. cv:n ja työnhaun kanssa jne. Parasta kuitenkin mulle on se, että tilannetta voi seurata jotenkin eli olemme toisiimme yhteydessä ja päivitellään missä mennään. Oma työaika/osaaminen ei riittäisi näiden asioiden hoitoon .”

Nuoriso-ohjaaja


” Olen tehnyt nuorista asiakkaistani Tajua Mut! -toimintamallin kautta yhteydenottopyyntöjä. Koen että toimintamallista on ollut minulle hyötyä, kun on voinut jakaa huolta. Se helpottaa työn kuormittavuutta. Etsivillä nuorisotyöntekijöillä on erilaisia tukemiskeinoja. Helppo ja matala kynnys ottaa yhteyttä, kun on tutut etsivät nuorisotyöntekijät. Tietojärjestelmä itsessään on helppo käyttää.”

kuraattoriNuorten kokemuksia:

” Mä luulen, että olis kestäny paljon pidempään saada hoidettua näitä asioita ilman tätä.”

”Niinku kysytään mun mielipidettä ja silleen. Et mitä mä haluun tehä ja nii.”

”No siis kyl tällä hetkellä ainakin joo, kaikki työntekijät mitä mul on ja kontaktit tälleen ni kyl ne mun mielestä kuuntelee tosi hyvin ja ymmärtää tilanteen niinku yllättävänkin hyvin.”
 
” Siihen on vaan mun mielestä tosi tärkeetä löytää semmonen oikee et ei pommita just koko aikaa sitä nuorta. Ja just se mun mielestä ollu ihan kivaa, et mullaki on tullu semmosia hetkiä et en jaksa vastaa jonhonki (etsivän) viestiin, ku on ruvennu ahistaa se aihe nii on halunnu ignooraa sen kokonaa. Mut sieltä ei tuu just että ”vastaa nyt, vastaa nyt” tai tämmöstä. Et kyl mä tiedän et se viesti on siellä, mut en oo vaan oikeen jaksanu keskittyä siihen hommaan.”

”Ku oli jotain ongelmatilanteita et kysyin niinku et ”mitä sä tekisit siinä tilanteessa?”. Ja just, että sai jonkun aikuisen näkökulmaa siihen ja joka olisi kumminkin puolueeton tai ei tuominnu mua mistään jutuista, nii se oli tosi tärkeetä.”

”(Etsivä) on nyt soittanut jonku ajan tonne mikä se (paikan nimi) yksikkö tai joku sellanen on…se on auttanut lääkäriaikojen varaamisessa… kaikkee no esim toi mikä (tukirahahakemus) tekemisessä ja sellasessa… ja opiskelupaikkaaki katottii yhessä. …No täl hetkellä mä opiskelen siin ammattiopistossa, täl hetkellä valmentavalla ja sit seuraavana vuonna pitäis mennä datanomiks.”

”No mulla oli vähän sellasta…välillä oli vähän sairaslomaa ja välillä ei ollu yhtään mitään, mä olin…mulla oli vähän semmonen tilanne että ei tienny mitä tekis ja sitte kun olin siellä terapiassa käyny niin kysyin vähän vinkkiä. Se suositteli että tätä. Tota sitten tätä kautta menin työvoimatoimistoon käymään ja siellä sovittiin tän kans kuntouttavasta työtoiminnasta. Olin siellä sitte niin kauan et pääsin opiskelemaan takas.”

”Aluks mä aattelin vaan et katotaan millanen se on et jos se yhtään semmonen et se tulee komentaa mua nii mä en voi semosta sietää. Mut tota mun mielestä vaik me (etsivä ja nuori itse) ei kovin tiiviisti olla oltu niiku tekemisissä, mut pelkästään se et se on tyyliin soittanu ja kysyny ”miten menee?” on ollu iso vaikutus siihen.”

”Siinä palaveris oli aika paljon siitä, mitä me oltiin etsivän kanssa juteltu, niin oltiin miitä asioita jo aiemmin sovittu. niin vähän sen mukaan mentiin. Mä sitten luotin että (etsivä) on siinä tukena, ettei tuu mitään epäselvää.”
”Tota tosta, kun mä tulin tänne etsivän juttusille, niin mun mielestä oli tosi hieno juttu, että miten ne asiat lähti niin nopeesti etenemään, tuntuu että ihan yhtäkkiä oli jo saanu sen kuntouttavan työpaikan.”

” Sit me (etsivä ja nuori) löydettii (ammattiopiston) sivuilta yks sellanen (ammattikurssi) et tavallaa ollaan tehty noita erilaisia testejä ja mitä ihme onkaa et mitä vois (kyseisessä ammatissa) hommat olla, se on aina ollu sellanen mielenkiintonen…kuulostaa mukavalta niin kävin perusteet-kurssin.”

” No se (ihminen, joka pyytää nuorelta lupaa yhteydenottopyynnön tekemiseen) välittää ainakin sen verran, että se oikeesti haluaa tehdä sen. Niinku että se huoli on sen verran suuri, ja silloin se tarkottaa myös, että ihminen välittää.”

”Mä muistan sillon alkuaikoina kun juteltiin (etsivän) kanssa pari kertaa puhelimessa. Niin sillon kun se sano mulle et jos sä et haluu olla tässä mukana, niin sitten sä vaan sanot, ettei enää kiinnosta. Sit ei tarvii olla. Mun mielestä oli tosi hyvä, että oli se valinnan vapaus siinä, ettei tullu mitään semmosta, että pakotetaan johonkin.”

”No mun mielestä niinku nuoria on aika paljon jotka tarttis sitä apua. Mut niinku miten päätyy niiden piiriin, se on ollu se isoin ongelma sitte. Kaikki ei tiedä että tollasta on.”


Share by: