Ajankohtaista:

Tervetuloa mukaan Tajua Mut! -käyttäjäksi Nivala!

Kiitos kaikille Tajua Mut! -päivään osallistuneille! 

Katsoseminaaritallenne  täältä

TAJUA MUT! -toimintamalli on toimiva työkalu nuorten syrjäytymisen ehkäisyssä

Tajua Mut! -toimintamalli auttaa huomaamaan ja puuttumaan syrjäytymisuhassa olevan nuoren tilanteeseen ennen kuin ongelmat pääsevät kasaantumaan. Se on nopea ja helppo työkalu nuorten parissa toimivien ammattilaisten yhteistyön tiivistämiseen ja tiedonkulun parantamiseen.

Mallin avulla nuorelle räätälöityä tukea yhden aikuisen, etsivän nuorisotyöntekijän, koordinoimana.
Toimintamalli on suunnattu alle 29-vuotiaille nuorille ja nuorille aikuisille. Alaikäraja vaihtelee kuntakohtaisesti.

Toimintamallin tavoitteena on vähentää nuorten syrjäytymistä. Kun huoli lapsesta tai nuoresta herää, tieto saadaan nopeasti eteenpäin ja nuorta päästään auttamaan varhaisessa vaiheessa.


Varhainen huoli nuoren pahoinvoinnista jää tällä hetkellä helposti yksittäisen ihmisen murheeksi. Tieto syrjäytymisvaarassa olevista nuorista on usein hajallaan eri ammattilaisten hallussa muun muassa tietosuojasyistä. Nuorelle eri palveluiden hahmottaminen ja sopivan auttajatahon löytäminen on monesti hankalaa.

Tajua Mut! -toimintamalli vastaa näiden haasteiden voittamiseen. Se tarjoaa työkalun sirpaleisen tiedon kokoamiseen ja moniammatilliseen yhteistyöhön nuoren hyväksi.  Sen avulla on pystytty edistämään lapsia ja nuoria työssään kohtaavien ammattilaisten keskinäistä tiedonkulkua ja auttamaan nuorta jo varhaisessa vaiheessa.


Tajua Mut! kannustaa ammattilaisia ottamaan nouseen huolen puheeksi nuoren itsensä kanssa mahdollsimman varhaisessa vaiheessa. Toimintamallilla on helppoja nopea sähköinen järjestelmä, jonne ammattilainen jättää nuoren luvalla yhteydenottopyynnön kunnan etsivälle nuorisotyöntekijälle. Etsivä nuorisotyö puolestaan ottaa yhteyttä nuoreen viikon sisällä ilmoituksen tekemisestä.Nuoren ja etsivän keskustelun perusteella etsivä auttaa nuorta löytämään oikean tahon tilanteen ratkaisemiseksi. Tarvittaessa hän järjestää tapaamisen, johon osallistuvat hänen itsensä ja nuoren lisäksi kaikki nuoren tukemiseen tarvittavat ammattilaiset sekä alaikäisen nuoren tapauksessa tämän huoltajan.  Kaikki tapahtuu nuoren näkemystä kuunnellen ja hänen määrittämässään tahdissa.

Työkalua, joka mahdollistaa ammattilaisten välisen yhteistyön asiakkaan suostumuksella, ei ole ollut aikaisemmin käytössä Suomessa. Toimintamallin avulla ammattilaiset voivat vahvistaa keskinäistä yhteistyötään ja auttaa entistä kokonaisvaltaisemmin lasta tai nuorta. Tajua Mut! perustuu avoimuuteen ja vapaaehtoisuuteen. 

Toimintamalli on tuotu Suomeen Hollannista, jossa se säädettiin hyvien kokemusten pohjalta pakolliseksi kaikille kunnille vuonna 2010. Suomessa toimintamallin otti ensimmäisenä kokeiluun Mikkelin kaupunki vuonna 2013.

Myös Suomessa toimintamalli on päädytty vakinaistamaan kaikissa pilottikunnissa eli  Espoossa, Keravalla, Riihimäellä ja Mikkelissä. Vuoden 2017 aikana nämä kunnat konseptoivat ja kehittävät toimintamallista selkeän ”avaimet käteen” -periaatteella toimivan paketin, jonka uudet mukaan tulevat kunnat voivat helposti ottaa käyttöön. Tavoitteena on, että Tajua Mut! -toimintamalli otettaisiin valtakunnallisesti käyttöön Suomessa.
Tajua Mut! lyhyesti
Miten Tajua Mut! toimii käytännössä?
  1. Ammattilainen huomaa nuoressa muutoksen tai muun asian, joka huolestuttaa.
  2. Ammattilainen ottaa asian puheeksi nuoren kanssa ja pyytää häneltä luvan yhteystietojen antamiseen etsivälle nuorisotyöntekijälle.
  3. Luvan saatuaan ammattilainen syöttää nuoren yhteystiedot tietojärjestelmään ja ilmoittautuu samalla itse mukaan yhteistyöhön. Tähän menee muutama minuutti.
  4. Etsivä nuorisotyöntekijä saa tiedon ammattilaisen tekemästä kirjauksesta, ja ottaa yhteyttä nuoreen sekä kirjauksen tehneeseen ammattilaiseen.
  5. Etsivä nuorisotyöntekijä kokoaa yhteen kaikki nuoren toivomat tahot ja järjestää tarvittaessa moniammatillisen verkostopalaverin. Nuoren ei itse tarvitse tietää, kehen ottaa yhteyttä, ja hän saa tarvitsemansa ohjauksen samalla kerralla.


Kuka voi käyttää toimintamallia?

Tajua Mut! -toimintamallia voi käyttää kuka tahansa lasten ja nuorten kanssa toimiva ammattilainen julkiselta, yksityiseltä tai kolmannelta sektorilta. Tavoitteena on saada mukaan myös nuoret lähipiireineen.
Malli on valmis otettavaksi käyttöön avaimet käteen -periaatteella.
Vuonna 2017 Espoossa pilotoidaan nuoren oman yhteydenoton mahdollisuutta, jossa nuori voi itse jättää verkossa yhteydenottopyynnön etsivälle nuorisotyöntekijälle.

Jos kiinnostuit, kerromme mielellämme lisää. Ota meihin yhteyttä ¨
Tajua Mut! -toimintamallin taustaa
Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra toi toimintamallin Hollannista, missä sitä kokeiltiin ensin Rotterdamin kaupungissa vuonna 1998 (Reference Index, Verwijsindex). Hyvien kokemusten pohjalta toimintamalli säädettiin Hollannissa pakolliseksi kaikille kunnille vuonna 2010.

Suomessa toimintamallia lähdettiin kokeilemaan ensimmäisenä Mikkelin Tajua Mut! -hankkeessa vuonna 2013. Tajua Mut! -nimen takana ovatkin mikkeliläiset nuoret. Espoossa kokeilu käynnistyi toukokuussa 2014, Keravalla vuoden 2015 alusta ja Riihimäellä 2016 alkupuolella. Vuonna 2017 kaikki mukana olleet kunnat ovat vakinaistaneet tai vakinaistamassa Tajua Mut! -toimintamallin pysyväksi osaksi kunnan palveluja. Tavoitteena on ottaa toimintamalli käyttöön valtakunnallisesti.


Kansallinen toiminta 2017


Pilottihankkeissa toimintamallista on saatu positiivisia kokemuksia, joiden perusteella sitä kannattaa markkinoida myös muille kunnille hyvien käytäntöjen levittämisen hengessä. Toimintamallissa käytetty tietojärjestelmä kilpailutettiin keväällä 2016 ja muiden kuntien on helppo ottaa se käyttöön tekemällä sopimus Kuntahankintojen kanssa.

Toimintamallin konseptointi ”avaimet käteen” periaatteella luo erinomaisen pohjan toimintamallin valtakunnalliselle levittämiselle. Tajua Mut! -käsikirja avaa toimintamallia ja toimii käytännön oppaana uusille käyttäjille. Järjestämme räätälöidysti kouluttajakoulutuksia mukaan lähteville tahoille ja autamme käyttöönotossa.

Tajua Mut!
Yhteystiedot


Mia Talikka, projektipäällikkö,          kansallinen Tajua Mut!
mia.talikka@kerava.fi
p. 040 318 2214


Satu Velasco,
viestintäsuunnittelija, kansallinen Tajua Mut!
satu.velasco@kerava.fi
p.040 318 2878

Sampo Anttila, projektipäällikkö Espoo, järjestelmän kansallinen pääkäyttäjä
sampo.anttila@espoo.fi
p. 043 825 6042

Anne Valkeapää, projektikoordinaattori Espoo anne.valkeapaa@espoo.fi                             p. 043 8266 888

Marianne Hyvönen, etsivä nuorisotyö Riihimäki

marianne.hyvonen@riihimaki.fi
p. 019 758 4615

Mervi Hotokka, nuorisosihteeri Mikkeli Mikkelin Tajua Mut! -kouluttaja ja etsivän nuorisotyön yhteyshenkilömervi.hotokka@mikkeli.fi                            p.044 794 2438


Niko Isokoski,
järjestelmän pääkäyttäjä Kerava, etsivä nuorisotyöntekijä
niko.isokoski@kerava.fi
p. 040 318 2853

Jaana Kellosalmi, kohdennetun nuorisotyön esimies, Tuusula     jaana.kellosalmi@tuusula.fi

Hankekumppanit
Rahoittajat
Share by: